PPN Facebook PPN Twitter PPN Instagram

PANDAS/PANS Retningslinjer for diagnostikk og behandling

PANS PANDAS translations

Begrepet Pediatrisk Akutt Nevropsykiatrisk Syndrom (PANS) beskriver den kliniske presentasjon av en undergruppe av pediatrisk utbrudd av Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). PANS kan også være en undergruppe av Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID).

PANS eller PANDAS bør vurderes når symptomer på tvangslidelse, spiserestriksjoner eller tics begynner plutselig, og ledsages av andre emosjonelle og atferdsendringer, hyppig vannlating, motoriske abnormiteter og / eller endringer av håndskrift.

Direkte-lenker:
Konsensus uttrykket for diagnostisering av PANS / PANDAS: www.pandasppn.org/jcap2015
Ekspertpanelets anbefalinger for behandling av PANS / PANDAS: www.pandasppn.org/jcap2017

Diagnostisering av PANS og PANDAS

The PANS/PANDAS Research Consortium utstedte i samarbeid med NIMH, en konsensus uttalelse om diagnostisering PANS / PANDAS i 2015-utgaven av Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. Les konsensus-uttalelsen på www.pandasppn.org/jcap2015.

What is PANS PANDAS

PANS står for Pediatrisk Akutt autoimmun Nevropsykiatrisk Syndrom og omfatter alle tilfeller av brått startende OCD og / eller restriktive spiseforstyrrelse, ledsaget av minst 2 samtidige av symptomene nedenfor. I motsetning til PANDAS, krever ikke PANS en streptokokkinfeksjon. Mens PANS blir diagnostisert klinisk, er syndromet antatt å være resultatet av en immunrespons på en av en rekke bakterielle eller virale infeksjoner som danner autoimmune antistoffer som påvirker hjernen. De bakterielle eller virale infeksjonene, inkluderer, men er ikke begrenset til, strep, Mykoplasma lungebetennelse, influensa, øvre respiratoriske infeksjoner, og sinusitis. Psykososialt stress kan også forverre symptomene.

Nåværende kriterier på PANS er:

 1. Akutt start eller brått tilbakefall av OCD eller Restriktiv Spise Forstyrrelse
 2. Komorbide nevropsykiatriske symptomer (minst 2) med samsvarende akutt oppstart:
  • forhøyet og / eller separasjonsangst
  • sensorisk forsterkning eller motoriske forstyrrelser (inkludert tics og dysgraphia)
  • atferds regresjon
  • plutselig forverring av skoleprestasjoner
  • stemningforstyrrelse (irritabilitet, aggresjon, og / eller alvorlige opposisjonell atferd)
  • urinveissymptomer
  • somatiske indikasjoner (inkludert søvnforstyrrelser)
 3. Symptomene er ikke bedre forklart med en kjent nevrologisk eller medisinsk lidelse
What is PANDAS PANS

PANDAS er en forkortelse for pediatrisk autoimmun nevropsykiatrisk lidelse assosiert med streptokokkinfeksjoner. Uttrykket brukes for å beskrive en undergruppe av barn og ungdom som plutselig får en akutt obsessiv kompulsiv lidelse (OCD) og / eller tics-forstyrrelser, etter en infeksjon med gruppe A streptokokker, for eksempel “Strep hals”. Det er vanligvis ledsaget av andre symptomer som også blir funnet i PANS.

Gjeldene kriterier på PANDAS er:

 1. Tilstedeværelse av OCD og/eller tics, særlig flere, komplekse eller uvanlige tics
 2. Krav til alder (Symptomer på lidelsen blir først synlige mellom 3 år og pubertet)
 3. Akutt-start og episodisk (tilbakefall-avtakende) forløp
 4. Assosiasjon med infeksjon med streptokokker i gruppe A (GAS)
 5. Assosiasjon med nevrologiske abnormiteter, inkludert tilfeldige bevegelser

Behandling av PANS og PANDAS

The PANS/PANDAS Research Consortium, som består av over 30 eksperter og NIMH, publiserte nye behandlings anbefalinger for PANS/PANDAS i2017 Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. Les retningslinjene på www.pandasppn.org/jcap2017.

Artikkel-serien på 3 artikler inkluderer anbefalinger om en rekke mulige behandlinger, inkludert:

 1. Antimikrobielle midler og sekundær profylakse
 2. Immunmodulerende og anti-inflammatoriske terapier, inkludert NSAID’er, steroider, IVIG og Plasmapheresis
 3. Håndtering av symptomer gjennom CBT og psykiatriske medikamenter

Flere ressurser

 • National Institute of Mental Health (NIMH): https://goo.gl/FSHNDu
 • PANDAS Physicians Network (PPN): https://www.pandasppn.org/

PANDAS Physicians Network uses a professional translating service for all translated content. If the translated version differs from the English version, the English version will take precedence.