PPN Facebook PPN Twitter PPN Instagram

PANDASin/PANSin diagnosointi- ja hoito-ohjeet

PANS PANDAS translations

Termi lapsuusiän äkillinen neuropsykiatrinen oireyhtymä (PANS, Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome) kuvaa lapsuusajan pakko-oireisen häiriön (OCD) alalajin kliinistä taudinkuvaa. PANS voi olla myös ruoan välttelyn / rajoittuneen syömisen häiriön (ARFID) alalaji.

PANS tai PANDAS on otettava huomioon aina, kun OCD-oireet, syömisrajoitteet tai tic-oireet alkavat äkillisesti ja niihin liittyy muita tunnetilojen tai käyttäytymisen muutoksia, tihentynyttä virtsaamista, motorisia poikkeavuuksia ja/tai käsialamuutoksia.

Linkkejä:
Konsensuslausunto PANS-/PANDAS-oireyhtymien diagnosoinnista: www.pandasppn.org/jcap2015
Asiantuntijapaneelin antamat PANSin/PANDASin hoitosuositukset: www.pandasppn.org/jcap2017

PANSin ja PANDASin diagnosointi

PANS/PANDAS-tutkimuskonsortio ja NIMH julkaisivat konsensuslausunnon PANS-/PANDAS-oireyhtymien diagnosoinnista vuoden 2015 Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology-julkaisussa. Voit lukea konsensuslausunnon osoitteesta www.pandasppn.org/jcap2015.

What is PANS PANDAS

PANS on lyhenne sanoista Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome, ja se sisältää kaikki äkillisesti puhjenneet pakko-oireiset häiriöt (OCD) ja/tai rajoittuneen syömisen häiriöt, joihin liittyy vähintään kaksi samanaikaista oiretta seuraavasta luettelosta. Toisin kuin PANDAS, PANS ei vaadi streptokokki-infektiota. Vaikka PANS diagnosoidaan kliinisesti, oireyhtymän uskotaan olevan seuraus immuunivasteesta johonkin lukuisista bakteeri- tai virusinfektioista, jotka kehittävät aivoihin vaikuttavia autoimmuunivasta-aineita. Bakteeri- tai virusinfektioihin kuuluvat, näihin kuitenkaan rajoittumatta, streptokokki, mykoplasman aiheuttama keuhkokuume, influenssa, ylähengitystietulehdukset ja sinuiitti. Psykososiaalinen stressi voi myös pahentaa oireita.

PANSin nykyiset kriteerit ovat:

 1. Pakko-oireisen häiriön (OCD) tai rajoittavan syömishäiriön äkillinen puhkeaminen tai äkillinen toistuminen
 2. Samanaikaiset neuropsykiatriset oireet (vähintään kaksi), jotka puhkesivat samoin äkillisesti:
  • lisääntynyt ahdistuneisuus ja/tai eroahdistus
  • aistiyliherkkyys tai motoriset poikkeavuudet (mukaan lukien tic-oireet ja kirjoittamisvaikeudet)
  • käytöksellinen taantuminen
  • äkillinen koulumenestyksen heikkeneminen
  • mielialahäiriöt (ärtyneisyys, aggressiivisuus ja/tai vastustava käyttäytyminen)
  • virtsaamisoireet
  • somaattiset oireet (mukaan lukien unihäiriöt)
 3. Oireet eivät selity paremmin tiedossa olevalla neurologisella tai muulla sairaudella
What is PANDAS PANS

PANDAS on lyhenne sanoista Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections. Termiä käytetään kuvaamaan niitä lapsia ja nuoria, jotka sairastuvat äkillisesti pakko-oireiseen häiriöön (OCD) ja/tai saavat tic-oireita sairastettuaan sitä ennen streptokokki A:n aiheuttaman infektion, kuten nielutulehduksen. Tyypillisesti siihen liittyy myös muita oireita, jotka ovat samoja kuin PANS-oireyhtymässä.

PANDASin nykyiset kriteerit ovat:

 1. Pakko-oireinen oireyhtymä (OCD) ja/tai tic-oireet, erityisesti useat, monimutkaiset ja epätavalliset tic-oireet
 2. Ikävaatimus (häiriön oireet alkoivat 3 ikävuoden jälkeen mutta ennen murrosikää)
 3. Äkillinen puhkeaminen ja monivaiheinen taudinkulku (uusiutuva – lievenevä)
 4. Yhteys ryhmän A streptokokin (GAS) aiheuttamaan infektioon
 5. Yhteys neurologisiin poikkeavuuksiin, mukaan lukien tahattomat liikkeet

PANSin ja PANDASin hoito

Yli 30 asiantuntijasta koostuva PANS/PANDAS-tutkimuskonsortio sekä NIMH julkaisivat uudet PANS/PANDAS-hoitosuositukset vuoden 2017 Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology -julkaisussa. Lue ohjeet osoitteesta www.pandasppn.org/jcap2017.

Kolmen artikkelin sarja sisältää suositukset erilaisista mahdollisista hoitomuodoista, mukaan lukien:

 1. Mikrobilääkkeet ja sekundaarinen profylaksia
 2. Immunomodulaatio ja tulehduksia estävät hoidot, mukaan lukien NSAID-lääkkeet, steroidit, immunoglobuliinihoito (IVIG) ja plasmafereesi
 3. Oireiden hallinta kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) ja psyykenlääkkeiden avulla

Lisäresurssit

 • Yhdysvaltain mielenterveysinstituutti National Institute of Mental Health (NIMH): https://goo.gl/FSHNDu
 • PANDAS-lääkäreiden verkosto (PPN): https://www.pandasppn.org/

PANDAS Physicians Network uses a professional translating service for all translated content. If the translated version differs from the English version, the English version will take precedence.