PPN Facebook PPN Twitter PPN Instagram

PANDAS/PANS diagnostik och behandlingsriktlinjer

PANS PANDAS translations

Termen Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS) beskriver den kliniska presentationen av delmängd av tvångssyndrom (OCD). PANS kan också vara en delmängd av selektiv ätstörning (SÄ).

PANS eller PANDAS ska övervägas när symptom av OCD, ätstörningar eller tics plötsligt startar och åtföljs av andra känslomässiga och beteendemässiga förändringar, frekvent urinering, motorikavvikelser och/eller förändringar i handstilen.

Snabblänkar:
Uttalanden om diagnostisering av PANS/PANDAS: www.pandasppn.org/jcap2015
Expertpanelens rekommendationer för behandling av PANS/PANDAS: www.pandasppn.org/jcap2017

Diagnostisera PANS eller PANDAS

PANS/PANDAS forskningskonsortium, tillsammans med NIHM, utfärdade en samförståndsförklaring gällande diagnostisering av PANS/PANDAS under 2015 års version av Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. Läs om samförståndsförklaringen på www.pandasppn.org/jcap2015.

What is PANS PANDAS

PANS står för engelskans Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome och omfattar alla fall av plötslig början av OCD och/eller selektiv ätstörning, åtföljt av minst två sjukdomstillstånd, listade nedan. Till skillnad från PANDAS, kräver inte PANS en streptokockinfektion. Medan PANS diagnostiseras kliniskt, tros symptomen vara resultatet från ett immunförsvar för ett antal bakteriella- eller virusinfektioner som skapar autoimmuna antikroppar som påverkar hjärnan. De bakteriella- eller virusinfektionerna inkluderas, men är inte begränsade till streptokocker, mycoplasma pneumoniae, influensa, övre luftvägsinfektioner och bihåleinflammation Psykosocial stress kan också förvärra symptomen.

Aktuella PANS-kriterier är:

 1. Plötslig uppkomst eller plötsligt återkommande OCD eller selektiv ätstörning
 2. Sammorbida neuropsykiatriska symtom (minst 2) med liknande akut början:
  • ökad och/eller separationsångest
  • sensorisk förstärkning av motorikavvikelser (inklusive tics och dysgrafi)
  • beteendemässig regression
  • plötslig försämrad skolprestanda
  • humörsvängningar (irritation, aggression och/eller allvarliga oppositionella beteenden)
  • urineringssymptom
  • somatiska tecken (inklusive sömnstörningar)
 3. Symptomen kan inte förklaras bättre än som en känd neurologisk eller medicinsk sjukdom
What is PANDAS PANS

PANDAS är en förkortning på engelskans Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infection Termen används för att beskriva en delmängd hos barn och ungdomar som plötsligt utvecklar en akut början på tvångssyndrom (OCD) och/eller tics-störningar, till följd av en infektion eller grupp A streptokock, som exempelvis “halsfluss”. Det är typiskt åtföljt av ytterligare symptom som också finns i PANS.

Aktuella PANDAS-kriterier är:

 1. Förekomst av OCD och/eller tics, speciellt multipel, komplexa eller ovanliga tics.
 2. Ålderskrav (Symptom på sjukdomen uppenbaras först vid 3 års ålder och puberteten)
 3. Akut början och episodisk (relapserande-remitterande) riktning
 4. Associationer med grupp A streptokockinfektion (GAS)
 5. Associationer med neurologiska abnormiteter, inklusive oavsiktliga rörelser

Behandling av PANS och PANDAS

PANS/PANDAS forskningskonsortium, som består av 30 experter och NIMH, publicerade år 2017 en ny behandlingsrekommendation för PANS/PANDAS i Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. Läs riktlinjerna på www.pandasppn.org/jcap2017.

Den tredje artikelserien inkluderar rekommendationer över olika behandlingar, inklusive:

 1. Antimikrobiella medel och sekundär profylax
 2. Immunmodulerande och antiinflammatoriska behandlingar, inklusive NSAID:er, steroider, IVIG och plasmaferes
 3. Symptomhantering genom CBT och psykiatrisk medicinering

Ytterligare resurser

PANDAS Physicians Network uses a professional translating service for all translated content. If the translated version differs from the English version, the English version will take precedence.